Rhaglen ddogfen sy’n mynd ar drywydd awtistiaeth trwy lygaid yr actor Cymreig, Richard Mylan, a’i fab 11 mlwydd oed sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.

Enwebwyd Richard and Jaco am wobr y Rhaglen Ddogfen Unigol Orau yn yr ŵyl fawreddog, Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2018.

2017
Cyfarwyddwyr: Laura Martin-Robinson & Claire Hill
Cynhyrchydd: Catryn Ramasut