Merched Parchus

Merched Parchus
Sengl am y tro cyntaf ers iddi gael boobs, a nôl ble oedd hi ddeng mlynedd yn ôl yn nhŷ ei rhieni - mae’r “ffeminydd wael” a’r awdures diog Carys yn methu, wir yn methu. Yr unig beth sydd wedi newid yw bod ganddi 2:1 a dimRead more

O Nefyn i Nairobi

O Nefyn i Nairobi
Cyfres ddogfen ddwy ran ar gyfer S4C yn dilyn plant o slymiau Nairobi yn Kenya, a phlant o Nefyn ym Mhen Llŷn, wrth iddynt ddod ynghyd i weithio ar brosiectau creadigol, a chydweithio i ysgrifennu a pherfformio cân yn Eisteddfod yr Urdd. 2011 Cyfarwyddwr: Harry Holms Cynhyrchydd:Read more

Super Furry Animals: The Furry Years

Super Furry Animals: The Furry Years
Rhaglen ddogfen arbennig, awr o hyd, ar gyfer S4C a gwefan y band, i ddathlu 20 mlynedd ers i'r sêr Cymreig lofnodi eu cytundeb record mawr cyntaf, ynghyd â throsolwg o'u gyrfaoedd a dreiddiodd yn ddwfn i archifau cerddorol y band. 2015 Cyfarwyddwyr: Dylan Goch & JamesRead more

But Where Are You From?

But Where Are You From?
Cyfuniad o symudiad, ffasiwn a cherddoriaeth: mae'r gynfas symudol hon dan gyfarwyddyd Tina Pasotra, sy'n gyfarwyddwr Cymreig-Indiaidd, yn dychmygu hunaniaeth ddiwylliannol a hil fel cysyniadau symudol nad ydynt wedi cael eu diffinio gan gyfyngiadau deuaidd cymdeithas. 2017 Cyfarwyddwr: Tina Pasotra Cynhyrchydd: Alice Lusher Cyflwynwyd y ffilm ganRead more

Elen

"Gwena wên, a'r wên a ddychwel." 
Stori am gyfeillgarwch a chydnabyddiaeth yw ELEN o ddychymyg bywiog merch 10 mlwydd oed sydd ag Epilepsi. 2017 / 18 Awdur a Chyfansoddwr: Lisa Jên Brown Cyfarwyddwr: Andy Newbery Cynhyrchydd: Alice Lusher Cafodd Elen ei dewis yn swyddogol ar gyfer gŵyl TIFFRead more

Richard and Jaco: Life with Autism

Richard and Jaco: Life with Autism
Rhaglen ddogfen sy'n mynd ar drywydd awtistiaeth trwy lygaid yr actor Cymreig, Richard Mylan, a'i fab 11 mlwydd oed sydd ar y sbectrwm awtistiaeth. Enwebwyd Richard and Jaco am wobr y Rhaglen Ddogfen Unigol Orau yn yr ŵyl fawreddog, Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2018. 2017 Cyfarwyddwyr: LauraRead more