Amdanom Ni:

Ffurfiwyd Cynyrchiadau ie ie yn 2005 gan Catryn Ramasut a Gruff Rhys er mwyn cynhyrchu eu ffilm ddogfen gyntaf Separado! a enillodd wobrau ledled y byd. Ers rhyddhau’r ffilm yn rhyngwladol yn 2010, maent wedi cynhyrchu O Nefyn i Nairobi (2012) a Super Furry Animals: Y Blynyddoedd Blewog (2015) ar gyfer S4C.

Yn 2014, rhyddhaodd Cynyrchiadau ie ie prosiect aml-blatfform, arloesol a dorrodd dir newydd, sef American Interior (ffilm ddogfen a enillodd wobr, albwm/sain a llyfr fe’i henwebwyd yn ogystal ar gyfer ap a gwefan), gan roi hwb i’r cwmni i symud ymlaen i ehangu a datblygu prosiectau newydd.

 

Ein uchelgais:

Mae Cynyrchiadau ie ie yn gwmni ifanc, dwyieithog a blaengar sy’n bwriadu cynhyrchu cynyrchiadau ‘diwyllianol’ creadigol sy’n herio ei chynuilleidfa.

Yn allweddol i ethos ac ysbrydoliaeth cynyrchiadau ie ie yw rhaglenni a ffilm ddogfennau, rhaglenni nodwedd traws-celf ac animeiddio sy’n anelu at

– gynhyrchu ffilmiau a rhaglenni sy’n hysbysu, addysgu, cyffroi ac ehangu gorwelion cynulleidfa gynyddol soffistigedig o ddefnyddwyr aml-gyfrwng a chanddynt ddisgwyliadau uchel

– gynhyrchu cynyrchiadau aml-blatfform arloesol ac arbrofol sy’n gwthio ffiniau creadigrwydd a thechnoleg heb anghofio mae’r stori yw craidd y gwaith gorffenedig

-meithrin a datblygu talent Cymreig (sy’n canolbwyntio ond ddim yn ormodol ar fenywod) a chynnig llwyfan i’w syniadau ar raddfa ryngwladol

-cynnig dulliau newydd o gyflwyno cerddoriaeth heb gyfaddawdu cywirdeb deallusol y gerddoriaeth na’r cyfansoddwr

 

Eisoes wedi’u rhyddhau:

Super Furry Animals: Y Blynyddoedd Blewog (2015)
Dogfen arbennig awr o hyd i S4C a gwefan y band.

I Grombil Gyfandir Pell (2014)
Prosiect aml-blatfform a ennillodd wobr – ffilm ddogfen nodwedd, albwm, llyfr, ap a gwefan.

O Nefyn I Nairobi (2011)
Cyfres ddogfen mewn dwy ran ar gyfer S4C.

Separado! (2010)
Ffilm ddogfen nodwedd sydd wedi ennill gwobr (Soda Pictures/Content Films)

 

Wrthi’n datblygu:

Rockfield – The Studio in the Fields

Ffilm ddogfen am stiwdio Rockfield yn Sir Fynwy, Cymru lle mae rhai o fandiau enwoca’r byd – Led Zeppelin, Coldplay, Oasis, Motorhead – wedi recordio’u caneuon enwocaf , gan gynnwys Bohemian Rhapsody Queen.

Cyfarwyddwraig: Hannah Berryman

Candylion

Ffilm/Cyfres wedi’u hanimeiddio – Byddwn yn datblygu’r syniad gwreiddiol a chymeriadau a ddyfeisiwyd ar gyfer yr albwm Candylion, a gyhoeddwyd yn 2007. Creodd Gruff Rhys a Theatr Genedlaethol Cymru sioe deuluol ar gyfer y Nadolig 2015. Byddwn yn ail greu’r ‘byd’ yma yn gyfres neu ffilm wedi’u hanimeiddio. Byddwn yn gweithio gyda Jon Rennie a Paul Nichols o Bait Studios/Cloth Cat, Pete Fowler a Mark James rhai o’r artistiaid sydd wedi cydweithredu gyda cynhyrchiadau ie ie yn yr hir dymor ac yn cael ei cydnabod fel animeiddwyr profiadol.

Diwydiant Sŵn

Cyfres Radio – Fe fu son erioed am ‘sŵn’ gwahanol ardaloedd yng Nghymru, ond ai’r ddaearyddiaeth sy’n effeithio ar fynegiant creadigol yr artistiaid neu’r diwidiannau lleol? Drwy osod cerddoriaeth ochr yn ochr a recordiadau o’r safleoedd diwidianol bydd y rhaglen yn awgrymi mae diwidiant yw y dylanwad mwyaf. Cyfres o ‘Sound Collages’ arbrofol bydd hwn.

Cyfarwyddwr – Huw Evans

english