Diwidant Sŵn / The Industry of Sound

Yn aml, mae pobl yn sôn am ‘seiniau’ cerddorol arbennig artistiaid o ardaloedd gwahanol yng Nghymru, ond a yw hanfod eu mynegiant creadigol yn deillio o ddaearyddiaeth neu furmur distaw’r diwydiannau lleol? Dyma helfa haniaethol trwy rai o ddiwydiannau Cymru, yn canolbwyntio ar synau’r diwydiant. Trwy gyfuno recordiadau maes o’r safleoedd gwaith â cherddoriaeth, bydd y clytweithiau seiniol hyn, yn awgrymu mai’r diwydiannau lleol yw’r ffactor dominyddol yn y broses o gyfansoddi.

2017
4 x 30’ ar gyfer BBC Radio Cymru
Cyfarwyddwr: Huw Evans
Cynhyrchydd: Catryn Ramasut